Individuele systemische coaching

Systemisch coachen is een manier van begeleiden waarbij gekeken wordt naar de hulpvraag vanuit systemisch perspectief. We gaan op zoek naar wat er niet gezien wordt, naar wat er over het hoofd wordt gezien. Vaak zijn hardnekkige en belemmerende patronen in je leven te herleiden tot diepere processen in je familiesysteem, die niet zichtbaar zijn.

Vanuit dit systemische perspectief onderzoeken we de ‘root cause’ van wat zich nu uit in de vorm van symptomen als burnout, stress, angst, depressie, relatieproblemen of problemen op het werk. En we gaan op zoek naar wat je kunt doen om de patronen en de krachtenvelden, die een effect hebben op jouw welbevinden, te doorbreken. Je krijgt oog voor het geheel en wat dat betekent in het dagelijkse leven.
Hierdoor kan ervoor gezorgd worden dat het systeem weer een evenwicht vindt en de klachten en symptomen stilaan verdwijnen.

Hoe werkt het?

Bij systemische coaching wordt gewerkt met individuele opstellingen. Dat kan met het neerzetten van je familiesysteem via poppetjes of andere objecten. Deze representeren de personen of elementen die van toepassing zijn in het vraagstuk. Hierdoor krijg je een visueel beeld van het systeem zoals het is. De nadruk ligt niet op het individu zelf, maar op het individu in relatie tot het familiesysteem, het gezin, de ander. En er wordt gekeken naar de dynamieken binnen jouw systeem. Dat kan op zich al enige duidelijkheid geven van wat er aan de hand is.

Ook kunnen er vloerankers worden gebruikt, waarbij de klant uitgenodigd wordt om te voelen hoe het op iedere plek is. Door te voelen, gebeurt er iets, worden patronen zichtbaar en komt er inzicht en ruimte tot verandering.

Middels een individuele opstelling onderzoeken we waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling, of waarom steeds dezelfde conflicten terugkeren. Er worden patronen zichtbaar en zogenaamde verstrikkingen, waardoor inzicht ontstaat over de posities die men inneemt, over wie en wat er bij een systeem hoort en wat kracht geeft aan een systeem.

Tijdens de coaching richten we ons dan bijvoorbeeld op wat er tussen de personen binnen het systeem gebeurt, hoe zij elkaar begrijpen, hoe zij zaken met elkaar oplossen en wat zij van elkaar verwachten. Ook kijken we samen naar de plek die eenieder in het familiesysteem inneemt. We bespreken wat de invloed van eenieders plek is op het welbevinden van de personen in het systeem, hoe zij met elkaar omgaan, hoe een persoon een andere plek kan innemen of zich sterker kan voelen op zijn of haar plek.

Een individuele opstelling heeft als doel om iemand zich bewust te laten worden van zijn of haar plek in zijn familie en de invloed daarvan op zijn leven. Door dit aan te kijken wordt vaak vanzelf duidelijk wat nodig is om meer in je kracht te staan en hoe je kunt handelen. Het blijkt dat reeds het inzicht of het kunnen benoemen van de verstrikking bevrijdend en helend werkt. Een opstelling is een krachtige tool met vaak verrassende uitkomsten.