Opleiding Systemisch waarnemen

Presentatie

Wij zien onszelf graag als onafhankelijke individuen, die zelf beslissen wat zij al dan niet doen, die vrije keuzes maken in het leven. Maar dit is een valse visie omdat we allemaal deel uitmaken van een systeem (op school, op het werk, in een sportteam…) waarin iedereen een plaats heeft. En bovenal, of we het leuk vinden of niet, we zijn allemaal lid van een familiesysteem.

Een dergelijk systeem heeft zijn eigen dynamiek, waarvan de mechanismen voor het grootste deel voor iedereen zichtbaar en duidelijk zijn. Maar er zijn er ook die verborgen blijven, waarvan wij ons niet bewust zijn. We noemen dit de ‘onderstroom’. Wij worden er van jongs af aan in ondergedompeld en het laat een diepe indruk na op de rest van ons leven. De dynamiek van dit systeem heeft dus een belangrijke invloed op ons dagelijks functioneren. Ook al zijn wij ons niet bewust van de onderstroom van dit familiesysteem, ons onderbewustzijn kent ze heel goed en ze bepaalt ons handelen. Het is zo’n krachtig systeem dat we er niet aan kunnen ontsnappen. In feite functioneren we er op een zeer loyale manier naar, zelfs als het ten koste van onszelf gaat.

Deze onderstroom van ons familiesysteem bepaalt dus voor een groot deel onze levenskwaliteit. Deze onderstroom kan er toe leiden dat we terugvallen in oude patronen en onbewuste verstrikkingen binnen onze familie. Dit uit zich dan in zich herhalend gedrag en steeds terugkerende situaties.

In deze training werken we vanuit een systemisch perspectief. Dit betekent dat wij patronen en belemmeringen vanuit een holistisch perspectief willen begrijpen. Wij zien onszelf als deel van een geheel. We zoeken naar de oorzaak van onze moeilijkheden. Symptomen zijn slechts aanwijzingen voor knelpunten of verstrikkingen die hun oorsprong vinden in het familiesysteem. Wij leren de dynamiek van het systeem in onze eigen familiesystemen en die van anderen te herkennen, omdat de reproductie van deze patronen leidt tot een verlies van energie. Energie die we kunnen gebruiken voor positieve dingen, om ons leven weer vorm te geven zoals we het echt willen.

De opleiding die we bij Het Familiesysteem aanbieden is ook een tijd om jezelf te ontdekken, om je eigen innerlijke leven te verkennen, om een pauze te nemen, om te ademen, om jezelf beter te leren kennen, om te oefenen… De trainer is volledig aanwezig en begeleidt elke persoon ook individueel. Zij zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt zoals hij is en heeft aandacht voor wat elke deelnemer kan ervaren.

Bovendien is wederzijdse steun tussen de groepsleden van essentieel belang. Verschillen in achtergrond, beroep, ervaring en persoonlijkheid geven de groep zijn rijkdom en vormen een veilig kader waarin ieder de voordelen van deze praktijk persoonlijk kan ervaren.

Doelstellingen en inhoud van de opleiding

  • Familieopstellingen grondig leren kennen. Door middel van theorie en talrijke voorbeelden van opstellingen, zul je ervaren en observeren wat je oorspronkelijke systeem met je heeft gedaan. En welke invloed het momenteel op je heeft.
  • Persoonlijke en professionele situaties observeren vanuit dit systemisch perspectief.

Publiek en toelatingseisen

Publiek: De opleiding is bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en de hulpverlening (psychologen, therapeuten, sophrologen, leraren, enz.) en meer in het algemeen voor allen die hun beroepspraktijk wensen te verrijken met systemische methoden.

Toelatingseisen: Er is geen voorafgaande opleiding vereist.

Validering van de opleiding

De deelnemer moet de 5 opleidingsdagen in hun geheel hebben gevolgd. Het bijwonen van de gehele opleiding is een vereiste.

De deelnemer ontvangt een opleidingscertificaat.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 5 dagen.

Gebruikte methoden

Deze basisopleiding in systemische observatie wordt gegeven door professionele opleiders.

PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE MIDDELEN

Een complete cursus van interactieve lessen, opleidingsoefeningen, formele en informele praktijken. Theoretische bijdragen, uitwisselingen, analyse van praktijken, zoeken naar oplossingen, rollenspelen, werken in kleine groepen.
Het verstrekken van een begeleidend naslagwerk.

EVALUATIEMETHODEN EN MIDDELEN OM DE AANWEZIGHEID TE CONTROLEREN

  • Aanwezigheidslijst
  • Casestudies

EVALUATIEFORMULIER VOOR OPLEIDING

Aan het eind van de cursus kunnen de cursisten een online vragenlijst invullen. Het is ontworpen om in een paar minuten individuele feedback te verzamelen, met het oog op het verbeteren van de opleiding.

Trainer

Peggy Carlier
Directeur van Het Familiesysteem

Systeemtherapeut en trainer, gespecialiseerd in de systemische, relationele en interactionele benadering. Instructeur in Mindfulness (MBSR en MBCT), en in het Mindful Parenting programma. Meditatieleraar en trainer op scholen en bijscholing voor leraren.

Data 2022, plaatsen, tijden

Opleiding Systemisch waarnemen
Aan de opleiding kan worden deelgenomen door maximaal 12 personen.

Data: volgen binnenkort
Plaats: Fort aan de Klop, 1e Polderweg 4, 3563 MC Utrecht
Totale duur: 32,5 uur
Elke dag van 9.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Tarieven

Forfaitair bedrag van €1.150 voor de 5-daagse opleiding, inclusief een gids.
Onze honoraria zijn netto en vrijgesteld van BTW. Zij omvatten niet de bijkomende kosten van de deelnemers, zoals reis- en verblijfkosten en cateringkosten (niet-limitatieve lijst).

Inschrijvingsprocedures en toegangstermijnen

Het verzoek om inschrijving voor een opleiding moet door de deelnemer worden ingediend volgens de onderstaande procedure:

  • stuur een e-mail naar info@hetfamiliesysteem.nl met vermelding van
    * de data en de titel van de opleiding
    * de contactgegevens van de deelnemer (naam, voornaam, functie, adres, bedrijfsnaam indien van toepassing)
  • Definitieve inschrijving na ontvangst van de opleidingsovereenkomst, ingevuld en ondertekend door de deelnemer en de betaling van het volledige opleidingsbedrag, ten minste acht dagen voor het begin van de opleiding.

Voor alle inschrijvingen wordt een ontvangstbewijs naar de deelnemer gestuurd. De bevestiging houdt geen bevestiging in dat de cursus zal plaatsvinden.

Toegankelijkheid voor gehandicapten

Wij streven ernaar onze opleidingen voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor mensen met een handicap.

Om de haalbaarheid hiervan in de beste omstandigheden voor de deelnemer te kunnen beoordelen, wordt u verzocht bij de ondertekening van de opleidingsovereenkomst eventuele moeilijkheden aan te geven.

Contact

Peggy Carlier info@hetfamiliesysteem.nl