Opstellingen met representanten

Tijdens een familieopstelling met representanten kun je deelnemen als vraagsteller, als representant of als observator.

Als vraagsteller breng je een vraag in. Heb je moeite met je grenzen aan te geven of voel je je vaak schuldig? Voel je je altijd onzeker? Ervaar je problemen met autoriteit of maak je nooit iets af? Het kan gaan over iets waar je reeds erg lang last van hebt, en als een hardnekkig patroon invloed heeft op je leven. De begeleider van de opstelling stelt je vragen hierover om zicht te krijgen op wat er precies speelt en welke familieleden of andere elementen een mogelijke rol spelen in het vraagstuk.

Hierna word je als vraagsteller uitgenodigd om mensen te kiezen uit de groep aanwezigen die de rol van representant op zich nemen. Representanten vertegenwoordigen iets of iemand uit het familiesysteem van de vraagsteller. Dat kan een familielid zijn of een abstract iets zoals het leven, het land van herkomst, het lot of een emotie. De gekozen representanten worden door jou als vraagsteller een plek toegewezen in de ruimte. De manier waarop de representanten zijn opgesteld is een bijna precieze weergave van hoe de werkelijke verhoudingen en de onderliggende dynamieken in het echte familiesysteem zijn.

De begeleider van de opstelling gaat dan vragen stellen aan de representanten. Vragen over hoe ze de plek waar ze staan ervaren, of wat ze voelen ten opzichte van de andere representanten. Patronen en dynamieken worden hierdoor zichtbaar en maken duidelijk welke interventies nodig zijn om iedereen zijn juiste plek in het systeem terug te geven waardoor het systeem in zijn evenwicht kan herstellen. Hierdoor ontstaat er vaak ruimte en energie tot verandering en heling.

Agenda

Opstelling met representanten

  • dinsdag 24 mei 2022
  • dinsdag 28 juni 2022
  • dinsdag 13 september 2022

Locatie Amsterdam

Dorpshuis De Vijf Bogen
Pr. Margrietstraat 10
Baambrugge

Tijd

19h30 tot 22h00